Studiegrupper

Alle som har betalt medlemskontigenten
har høve til å ta del i studiegruppene.

Det er ikkje studieavgift på gruppene våre, men eventuelle utgifter til studiemateriell må dekkast av kvar enkelt deltakar. Du finn vår aktivitetsplan nedanfor, om du allereie er medlem kan du kontakte den aktuelle leiaren. Om du ikkje er medlem og vil vere med i ei studiegruppe, meld deg på ved å klikke på denne knappen:

Tider og tema


Litteratur 1

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar tysdag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Gunder Runde
Mobil: 915 81 235
E-post: gunder-r@online.no


Litteratur 2

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar måndag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Inga Ishild Hareide
Mobil: 957 07 313
E-post: iihar@online.no


Litteratur 3

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar tysdag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Hallgerd Conradi
Mobil: 474 17 320
E-post: hallconr@gmail.com


Litteratur 4

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: annankvar torsdag kl. 11 – 13

Kurshaldar: ikkje avgjort
Mobil: kjem seinare
E-post: vert lagt til seinare


Reisegruppe

Stad: Biblioteket i Hareid
Tid: 1. onsdag i kvar månad kl. 10 – 12

Kurshaldar: Karin Svendsen Holstad
Mobil: 900 19 981
E-post: in-holst@online.no


Filosofi

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar onsdag kl. 11:30 – 13:30

Kurshaldar: Atle Måseide
Mobil: 991 68 966
E-post: atlep628@hotmail.com

Ingen behov for førehandskunnskap utover sunn fornuft og livserfaring!

Datatreff

Stad: Frivillegsentralen
Tid: måndagar 10-12

Kurshaldar: Sverre Sylte
Mobil: Sverre: 907 65 721
E-post: sverre.sylte@online.no