Studiegrupper

Alle som har betalt medlemskontigenten
har høve til å ta del i studiegruppene.

Det er ikkje studieavgift på gruppene våre, men eventuelle utgifter til studiemateriell må dekkast av kvar enkelt deltakar. Du finn vår aktivitetsplan nedanfor, om du allereie er medlem kan du kontakte den aktuelle leiaren. Om du ikkje er medlem og vil vere med i ei studiegruppe, meld deg på ved å klikke på denne knappen:

Tider og tema


Datatreff

Stad: Frivilligsentralen
Tid: Kvar måndag og onsdag kl. 10:00 – 12:00

Kurshaldar: Sverre Sylte
Mobil: 907 65 721
E-post: sverre.sylte@online.no


Litteratur 1

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar tysdag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Gunder Runde
Mobil: 915 81 235
E-post: gunder-r@online.no


Litteratur 2

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar måndag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Inga Ishild Hareide
Mobil: 957 07 313
E-post: iihar@online.no


Litteratur 3

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar tysdag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Hallgerd Conradi
Mobil: 474 17 320
E-post: hallconr@gmail.com


Spansk

Stad: Ulstein Barneskule
Tid: Kvar tysdag kl. 18:00 – 20:00

Kurshaldar: Johs. Aklestad
Mobil: 456 07 799
E-post: johs.aklestad@stayon.no


Filosofi

Stad: Biblioteket i Ulstein Arena
Tid: Annankvar torsdag kl. 11:00 – 13:00

Kurshaldar: Atle Måseide
Mobil: 991 68 966
E-post: atlep628@hotmail.com

Ingen behov for førehandskunnskap utover sunn fornuft og livserfaring!