Espolin

Temakveld med Pål Espolin Johnson

Neste temakveld i Senioruniversitetet blir torsdag 3. april på Fredheim kl. 1900 med Pål Espolin Johnson, forfattar, fotograf, reiseleiar, kåsør og tidlegare lektor.

2014

God aktivitet i Senioruniversitetet i Ulstein

Ingeborg Hofseth var med å starte Senioruniversitetet i Ulstein (SiU) og sat som leiar i sju år. Dei to siste åra har ho vore vara til styret. Andreas Ringstad har vore kasserar fram til i år. Det er såleis ein betydeleg innsats dei to har lagt ned.

Per Egil Hegge

Foredrag om Putin

Journalist Per Egil Hegge skal torsdag halde foredrag om president Putin og kva han vil bruke vinter-OL til. Det er ein spennande foredragshaldar Senioruniversitetet i Ulstein har skaffa seg til møtet i Ulstein rådhus komande torsdag.