Framveksten av det moderne Ulstein

«Ulstein veks fram» vert lansert i 2021: Prosjektet skal først og fremst handle om framveksten av det moderne Ulstein; frå då kommunen skaut fart og fekk eit markert regionssenter i Ulsteinvik. Men prosjektet vil også ha nokre grundige historiske riss bakover i tid. I løpet av 2021 vil både bok og nettside bli lansert.

Godt nytt år frå Senioruniversitetet

Gode medlemar av Senioruniversitetet. Som både kongen og statsministeren har slege fast, har me som folk og land lagt eit vanskeleg år attom oss. Slik har det også vore for Senioruniversitetet. Me har hatt avlysingar og utsettingar av både kursverksemd og opne møte gjennom året. Men ved å strengt fylgje lokale smittevernreglar, har me også fått ymse av programmet vårt gjennomført.

Ivar Mork ny leiar i Senioruniversitetet

På årsmøtet i Senioruniversitetet nyleg vart Ivar Mork valt som ny leiar for neste periode etter Inga Ishild Hareide. Han får Anne Kleppe Botnen, Voitto Jokinen, Atle Måseide og Hallgerd Conradi med seg i styret. Marit Aarsheim Steinnes, Ragnhild Kriken Garnes og Ruth Bjørndal Nytun er varamedlemar.

Jørgen Amdam

Berekraftig turisme på dagsorden

Under dette temaet møttest Jørgen Amdam, professor emeritus ved Høgskulen i Volda og Berit Roppen, som er leiar for aksjonsgruppa på Flø, på Senioruniversitetet sitt temamøte 26. september.

Nato – 70 år

Senioruniversitetet i Ulstein arrangerte temamøte 8. mai i samband med skipinga av NATO i 1949. Føredraget vart halde av professor Jon Hellesnes. Møtet starta med song av Ulstein Mannskor, til glede for eit stort publikum.

Hødd og identitet

100-årsmarkeringa av Hødd på Senioruniversitetet vart ei triveleg stund for dei vel 40 frammøtte. John Osnes leia samtalene mellom Kjell Garnes, Evy Sunndal, Andre Nevstad og deltakarar blant publikum, mellom anna Severin Myklebust som fortalde humoristisk om pengeinnsamlingane til Hødd.

Referat fra Årsmøtet 2019

Årsmøtet i Senioruniversitetet i Ulstein vart gjennomført torsdag 14.02.2019, i Aktivitetshuset Vikholmen. Før det ordinære årsmøtet tok til, kåserte Odd Goksøyr og synte lysbilete frå Shetland. Bakgrunn for kåseriet var dikt av den shetlandske diktaren Christin De Luce. Goksøyr hadde sjølv omsett fleire av desse frå lokal shetlandsk dialekt. Han framførde fleire av dikta som song, akkompagnert av seg sjølv på gitar. Andre dikt las han opp. 30 medlemer møtte fram.

Årsmøte 2019 og ei reise til Shetland

Torsdag 14. februar er det årsmøte i Senioruniversitetet i Ulstein på Aktivitetshuset Vikholmen kl. 19. Men i tillegg til årsmøtesakene vil Odd Goksøyr ta oss med på ei reise til Shetland gjennom landskap, historie, språk og banda mellom Shetland og Norge i ord, bilete og tonar.

Ulstein og Hareid – likskap og ulikskap

Senioruniversitetet arrangerte møte 25. oktober, der Marit Kvammen kåserte om likskap og skilnad mellom Ulstein og Hareid. Kåsøren peika innleiingsvis på det naturlege hopehavet mellom dei to bygdene.

Ekeland: Ta autoriteten attende

-Ein treng reorganisere familien og fellesskapet. Foreldremandatet til å seie nei er i ferd med å gå i oppløysing. Dei må ta attende autoriteten som ligg i foreldrerolla. Det meinte professor og sosialpsykolog Tor-Johan Ekeland blant anna under Senioruniversitetet i Ulstein sitt temamøte, som var i samarbeid med Høgskulen i Volda i høve Forskingsdagane.