GLIMT AV RASOFIEL RISE

Torsdag 23. mai vert det nytt temamøte i Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Denne gongen er det Johs. Klungsøyr som skal i elden og fortelje om Rasofiel Rise (1844-1929), den gåverike guten frå Hareid som, mellom mange andre storverk, vart opphavet til den fleirstemte korsongen i bygda. Som kjent er det reist ei statue av …

GLIMT AV RASOFIEL RISE Read More »

Lov til å døy frisk

Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid byd inn til temamøte med Ann Charlotte Franke om mat og helse med fokus på eldre, torsdag 25. april kl. 19 på Aktivitetshuset Vikholmen. Møtet er ope for alle. Fri entré og enkel servering. Ann Charlotte Franke er utdanna akupunktør, homeopat, kosthaldrådgivar og kognitiv terapeut. Ho har mange års erfaring …

Lov til å døy frisk Read More »

Årsmøte med kultur og vitskap

Senioruniversitet i Ulstein og Hareid heldt årsmøte 12. mars 2024. Fleire konkurrerande tilskipingar denne dagen, førte til at berre 15-20 medlemer møtte fram. Før årsmøtet tok til var det underhaldning og foredrag. Fyrst i elden var Odd Goksøyr med diktlesing og visesong. Han framførte eigenomsette verk av poeten Robert Bly og poetane/musikarane Leonard Cohen og …

Årsmøte med kultur og vitskap Read More »

Fornybar energi

På den opne delen av årsmøtet til Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid, på kveldstid tysdag 12. mars på Aktivitetshuset Vikholmen, vil dagleg leiar Harald Nordal i Hyperthermics fortelje om selskapet, biologien og teknologien som ligg til grunn for selskapet, og om korleis Hyperthermics vil bidrage til ei berekraftig utvikling. Selskapet har hovudkontor i Ulsteinvik. Denne …

Fornybar energi Read More »

Ei verd i krise

Senioruniversitetet har gjort eit skup av dei sjeldne. Nestoren mellom norske diplomatar, Kai Eide, kjem til Ulsteinvik for å snakke om Ei verd i krise, om lagnaden til dei internasjonale avtalane for gjensidig tryggleik mellom statar han har vore med på å byggje opp. Ein internasjonal rettsorden som no vert truga frå fleire kantar. Møtet …

Ei verd i krise Read More »

Algoritmane styrer oss

Det vart ein mykje spanande og interessant kveld for dei meir enn 60 som møtte fram for å høyre professor Siv Måseidvåg Gamlem ved Høgskulen i Volda snakke om Kunstig Intelligens, forkorta til KI eller AI. Professoren arbeider ved Pedagogisk institutt med undervisning og forsking, og sjeldan har me fått høyre ein så glitrande pedagog …

Algoritmane styrer oss Read More »

Kunstig Intelligens

Senioruniversitet i Ulstein og Hareid byr inn til nytt temamøte, denne gongen om kunstig intelligens. Det er professor Siv Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda som vil orientere om dette emnet. Møtet, som er ope for alle, vert halde i Aktivitetshuset Vikholmen torsdag 28. september kl. 19. Kunstig intelligens har på …

Kunstig Intelligens Read More »

Kjernekraft – frå frykt til fakta

Temamøtet 24. august med føredrag av Bjarne Hellesøe frå organisasjonen Klimavenner for kjernekraft samla eit 40-tals interesserte på Aktivitetshuset, trass i at det var ein av dei vakraste og mildaste augustkveldane me kan oppleve på våre kantar. Med støtte i ein fyldig visuell presentasjon gjekk Hellesøe igjennom ei rekkje fakta når det gjeld moderne kjernekraft …

Kjernekraft – frå frykt til fakta Read More »

Er kjernekraft klimavenleg?

Senioruniversitetet er i gang med eit nytt semester, og opnar med eit temamøte om kjernekraft. Temamøtet vert halde på Aktivitetshuset Vikholmen torsdag 24. august kl. 19:00. Kjernekraft er ei energikjelde som har fått ny aktualitet siste åra som eit svar på auka etterspurnad etter utsleppsfri energi  verda over. Mange land satsar igjen på kjernekraft med …

Er kjernekraft klimavenleg? Read More »

Det nye Korstoget

På sjølve dagen då Russland feirar Sovjet-Unionen sin siger over Hitler-Tyskland, 9. mai, vitja Helge Simonnes Senioruniversitetet med foredraget Putins hellige Krig. Det vart ein forvitneleg kveld for dei om lag 50 som hadde møtt fram. Simonnes byrja med å gi eit oversyn over dei høgreradikale rørslene sin framgang både i Europa og Amerika, særleg …

Det nye Korstoget Read More »