Kontakt oss

Ynskjer du å verte medlem eller
lurer du på noko? Ta kontakt!

Vil du verte medlem?

Som medlem har du gratis tilgjenge til alle kurs og studieringar. Kontingenten er for tida kr 230,- i året. Kontingenten vert kravd inn ein gong i året.

Det er enkelt å verte medlem i Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Du kan kontakte oss på e-post eller sende tekstmelding/ringe til leiar Ivar Mork. Du kan også melde deg inn ved å sende Ivar ei Messenger-melding, eller møte opp på eit av arrangementa våre.

Slik når du oss:

E-post: post@senior-uh.no
Postadresse: Haddalvegen 92, 6064 Haddal
Mobil: 90 97 60 81 (leiar Ivar Mork)
Messenger: Ivar Mork

Organisasjonsnummer: 988 028 436

Følg oss på Facebook:

Om Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid

Senioruniversitetet er for aldersgruppa over 55 år. Me driv folkeopplysing av beste merke for seniorar som ynskjer å fylgje med i samtida si, lære seg noko nytt, utveksle livserfaringar, verte kjend med nye menneske – eller berre oppleve stimulerande sosial omgjenge med andre seniorar.

2020 var grunna pandemien eit år med få eksterne aktivitetar, men så snart samfunnet vert vaksinert og normalisert, vil me trappe opp att aktiviteten vår med opne møte.

Styret

Desse er med i styret i 2021:

Frå venstre: Anne Klepp Botnen (kasserar), Ivar Mork (leiar), Atle Måseide (styremedlem), Voitto Jokinen (styremedlem), Marit Aarsheim Steinnes (1. varamedlem, møter fast) og Hallgerd Holt Conradi (nestleiar).