Kontakt oss

Ynskjer du å verte medlem eller
lurer du på noko? Ta kontakt!

Vil du verte medlem?

Som medlem har du gratis tilgjenge til alle kurs og studieringar. Kontingenten er for tida kr 230,- i året. Kontingenten vert kravd inn ein gong i året.

Det er enkelt å verte medlem i Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Du kan kontakte oss på e-post eller sende tekstmelding/ringe til leiar Ivar Mork. Du kan også melde deg inn ved å sende Ivar ei Messenger-melding, eller møte opp på eit av arrangementa våre.

Slik når du oss:

E-post: post@senior-uh.no
Postadresse: Haddalvegen 92, 6064 Haddal
Mobil: 90 97 60 81 (leiar Ivar Mork)
Messenger: Ivar Mork

Organisasjonsnummer: 988 028 436

Følg oss på Facebook:

Om Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid

Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid har som føremål å gi pensjonistar og andre over 55 år høve til å studere emne dei er interesserte i og ynskjer å lære meir om. I tillegg skal Senioruniversitetet vere ein møtestad for utveksling av kunnskapar og kontakt med andre.e – eller berre oppleve stimulerande sosial omgjenge med andre seniorar.

Styret i 2023

  • Ivar Mork, leiar
  • Karin Svendsen Holstad, nestleiar
  • Andreas Ringstad, kasserar
  • Eldrid Vik, styremedlem (ny)
  • Kirsti Hareide Øvrelid, styremedlem (ny)

Vara:

  • Marit Aarsheim Steinnes, møter fast i styret
  • Ragnhild Kriken Garnes
  • Sverre Sylte (ny)