2023

Ei verd i krise

Senioruniversitetet har gjort eit skup av dei sjeldne. Nestoren mellom norske diplomatar, Kai Eide, kjem til Ulsteinvik for å snakke om Ei verd i krise, om lagnaden til dei internasjonale avtalane for gjensidig tryggleik mellom statar han har vore med på å byggje opp. Ein internasjonal rettsorden som no vert truga frå fleire kantar. Møtet …

Ei verd i krise Read More »

Algoritmane styrer oss

Det vart ein mykje spanande og interessant kveld for dei meir enn 60 som møtte fram for å høyre professor Siv Måseidvåg Gamlem ved Høgskulen i Volda snakke om Kunstig Intelligens, forkorta til KI eller AI. Professoren arbeider ved Pedagogisk institutt med undervisning og forsking, og sjeldan har me fått høyre ein så glitrande pedagog …

Algoritmane styrer oss Read More »

Kunstig Intelligens

Senioruniversitet i Ulstein og Hareid byr inn til nytt temamøte, denne gongen om kunstig intelligens. Det er professor Siv Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda som vil orientere om dette emnet. Møtet, som er ope for alle, vert halde i Aktivitetshuset Vikholmen torsdag 28. september kl. 19. Kunstig intelligens har på …

Kunstig Intelligens Read More »

Kjernekraft – frå frykt til fakta

Temamøtet 24. august med føredrag av Bjarne Hellesøe frå organisasjonen Klimavenner for kjernekraft samla eit 40-tals interesserte på Aktivitetshuset, trass i at det var ein av dei vakraste og mildaste augustkveldane me kan oppleve på våre kantar. Med støtte i ein fyldig visuell presentasjon gjekk Hellesøe igjennom ei rekkje fakta når det gjeld moderne kjernekraft …

Kjernekraft – frå frykt til fakta Read More »

Er kjernekraft klimavenleg?

Senioruniversitetet er i gang med eit nytt semester, og opnar med eit temamøte om kjernekraft. Temamøtet vert halde på Aktivitetshuset Vikholmen torsdag 24. august kl. 19:00. Kjernekraft er ei energikjelde som har fått ny aktualitet siste åra som eit svar på auka etterspurnad etter utsleppsfri energi  verda over. Mange land satsar igjen på kjernekraft med …

Er kjernekraft klimavenleg? Read More »

Det nye Korstoget

På sjølve dagen då Russland feirar Sovjet-Unionen sin siger over Hitler-Tyskland, 9. mai, vitja Helge Simonnes Senioruniversitetet med foredraget Putins hellige Krig. Det vart ein forvitneleg kveld for dei om lag 50 som hadde møtt fram. Simonnes byrja med å gi eit oversyn over dei høgreradikale rørslene sin framgang både i Europa og Amerika, særleg …

Det nye Korstoget Read More »

Putins heilage krig

Tysdag 9. mai kl. 19:00 byr Senioruniversitet i Ulstein og Hareid inn til temamøte med Helge Simonnes, opphavleg vanylving og tidlegare redaktør i Vårt Land. Temaet er Putins krig mot Ukraina med bakgrunn i den nye boka til Simonnes. Møtet er ope for alle interesserte og vert halde i Aktivitetshuset Vikholmen. Inngangspengar kr. 100,- og …

Putins heilage krig Read More »

Vinn, vinn og vinn

Eit 50-tals medlemer og andre interesserte møtte fram for å høyre Brian Tsuyoshi Takeda sitt føredrag om selskapet Urchinomics, som han er gründer for. Møtelyden fekk ei oppleving den einskilde seint vil gløyme. Brian synte seg å vere ein eksepsjonelt dyktig pedagog og formidlar, og det han fortalde om dette eventyret gav fleire av oss …

Vinn, vinn og vinn Read More »

Kråkebolle-eventyret

På temamøte torsdag 20. april kl. 19:00, på Biblioteket i Ulstein Arena (N.B. ikkje Aktivitetshuset Vikholmen), har me bokstavleg tala ein godbit å servere: Brian Tsuyoshi Takeda vil fortelje om selskapet sitt, Urchinomics, og det verdsomspennande kråkebolle-eventyret med sete i Ulstein. Temamøtet er ope for alle. Brian Tsuyoshi Takeda er CEO og gründer av Urchinomics.  …

Kråkebolle-eventyret Read More »

Årsmøtet 23

Eit halvt hundre medlemer møtte fram på årsmøtet til Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid, torsdag 2. mars. Leiaren Ivar Mork helsa medlemene velkomne og fortalde litt om styret sine planar for året. Ein arbeider med mange spanande og interessante namn for temamøta i 23,  men ein møter svært høge honorarkrav som er langt ut over …

Årsmøtet 23 Read More »