2021

En gamlings tanker om aldring

Den pensjonerte lektoren Hogne Vndenes går i rette med Åsa Linderborgs kronikk om aldring. På NRK Ytring skriv han mellom anna: Aldringen er ikke en sykdom, den er en konsekvens av å leve et langt liv. Hvis man vil dø uten rynker, må man helst dø ung. Det gjelder å kunne flire av egne rynker, ikke …

En gamlings tanker om aldring Read More »

Avansert koketteri

Åsa Linderborg får svar frå Ingeborg Moræus Hansen i abc-nyheter (klikk på raud skrift). Ho skriv mellom anna: Den ytringen fra Åsa Linderborg er en hån mot alderdommen, mot visdom og respekt for levet liv. Den vitner om en inhuman holdning, en overfladisk og udannet livsførsel hvor man tydeligvis ikke har vokst opp med slektens …

Avansert koketteri Read More »

Skamma over ansiktet

Det går ein debatt i nettavisene om aldring nett no. Den svenske journalisten Åsa Linderborg starta debatten med eit innlegg på NRK Ytring. Ho har fått fleire svar, og det kan vere interessant for oss seniorar å fylgje denne bebatten. Ho skriv (Klikk på den raude teksten får å få opp heile artikkelen): Jeg får …

Skamma over ansiktet Read More »

Fellesskap i lesegruppe

Medan pandemien herja, vart eit lite jubileum gløymd. Då Senioruniversitet vart etablert 28. januar 2005, kom den første studiegruppa like i kjølvatnet. Gruppa samla seg allereie 15. februar på gamlebiblioteket i Bjørndals Minne og etablerte seg som litteraturgruppe. Denne gruppa  eksisterer framleis – no i meir tidhøvelege lokale i Ulstein Arena. Til no har gruppa …

Fellesskap i lesegruppe Read More »

Bokvennen

Lesarar av Dag og Tid  vert om lag kvar veke minte på at vi har ein litterat i kommunen, der han anten vert trekt ut som vinnar eller vert heiderleg nemnt i bok-quizen som avisa legg ut på tredje siste side: Klok på bok. Litteraten er Gunder Runde – mangeårig filolog ved Ulstein vidaregåande skule, …

Bokvennen Read More »

Vervekampanje med gilde premiar

I Senioruniversitetet ynskjer me oss fleire medlemar. I eine enden fell dei eldste medlemane våre frå av naturlege årsaker, i hin enden krev det aktivitet og informasjon for å få yngre generasjonar inn som medlemar. Det er ein krevjande dørstokk å klive over å erkjenne at ein ikkje er heilt ung lenger, at ein er …

Vervekampanje med gilde premiar Read More »

– Vi vil klare oss lengst mogleg heime, men treng å vere trygge

Desse orda kom frå Ottar Kaldhol, tidlegare ordførar og noverande leiar i Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, under eit ordskifte etter temamøtet i Senioruniversitetet førre torsdag om velferdsteknologi i omsorgstenestene. Og som Kaldhol la til, vi har fått eit anna tankesett når det gjeld eldreomsorga. Før tenkte vi at sjukeheimsplassar var alfa …

– Vi vil klare oss lengst mogleg heime, men treng å vere trygge Read More »

Senioruniversitetet 15 år

Etter å ha lese ein artikkel om «Universitetet for den tredje alder» i magasinet «Vi over 60», tok Ingeborg Hofseth initiativ til lodde stemninga for eit slikt tilbod i Ulstein. Ingeborg tok først kontakt med Guri Saunes som også tende på idéen, og då dei etter kvart tok kontakt med andre i same alder, viste det seg at der var stor interesse for å etablere Senioruniversitet i Ulstein.

Velferdsteknologi i omsorgstenesta

Torsdag 21. oktober kl. 19 på Aktivitetshuset Vikholmen inviterer Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid til nytt temamøte, ope for alle. Denne gongen får me vitjing av kommunalsjef omsorg i Ulstein, Marit Botnen, og prosjektleiar for Velferdsteknologi i Sjustjerna, Hildegunn Utgård. Dei vil greie ut om utviklinga av velferdsteknologi i omsorgstenesta.

Eit fyrverkeri

Dei 25 medlemane av Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid fekk vere med på ei festframsyning då Operahuset på Nordfjordeid synte operaen Jorda rundt på 80 dagar.