2021

Senioruniversitetet 15 år

Etter å ha lese ein artikkel om «Universitetet for den tredje alder» i magasinet «Vi over 60», tok Ingeborg Hofseth initiativ til lodde stemninga for eit slikt tilbod i Ulstein. Ingeborg tok først kontakt med Guri Saunes som også tende på idéen, og då dei etter kvart tok kontakt med andre i same alder, viste det seg at der var stor interesse for å etablere Senioruniversitet i Ulstein.

Velferdsteknologi i omsorgstenesta

Torsdag 21. oktober kl. 19 på Aktivitetshuset Vikholmen inviterer Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid til nytt temamøte, ope for alle. Denne gongen får me vitjing av kommunalsjef omsorg i Ulstein, Marit Botnen, og prosjektleiar for Velferdsteknologi i Sjustjerna, Hildegunn Utgård. Dei vil greie ut om utviklinga av velferdsteknologi i omsorgstenesta.

Eit fyrverkeri

Dei 25 medlemane av Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid fekk vere med på ei festframsyning då Operahuset på Nordfjordeid synte operaen Jorda rundt på 80 dagar.

Sterk motstandsrørsle i Ulstein

Omlag 50 personar møtte fra til Senioruniversitetet sitt temamøte med Arnljot Løseth. Løseth er professor i historie ved Høgskulen i Volda, og temaet hans var «Frå krig og okkupasjon til fredsår. Sunnmøre – og ei bygd (Ulstein) gjennom eit 10-år, 1940-50». Løseth møtte ei mykje lydhøyr forsamling i Senioruniversitetet som hadde mange spørsmål etter foredraget, særleg om rettsoppgjeret etter krigen og Nortraship-fondet til sjøfolka.

Filosofikurset held fram

Det er endeleg tid for å take opp att filosofikurset med professor emeritus Atle Måseide, som me måtte stogge førre haust på grunn av pandemien. Fyrste kursdag vert onsdag 6. oktober kl. 11-13 i biblioteket i Ulstein Arena. Om fleire har lyst til å melde seg på, kan ein kontakte Atle Måseide, tlf. 99168966, eller e-post atlep628@gmail.com. Dei to neste kursdagane vert 13. oktober og 27. oktober. Atle Måseide skriv fylgjande om kurset vidare:

I Krig og Fred 2

Professor Arnljot Løseth skriv fylgjande om innhaldet i foredraget sitt, «Frå krig og okkupasjon til fredsår. Sunnmøre – og ei bygd (Ulstein) – gjennom eit tiår (1940 – 1950)»: – Vår- og sommardagane 1940. – Englandsfarten og motstandsaktiviteten. – Om dei få som støtta opp om okkupasjonsmakta. – Korleis vart det nye nazi-styret organisert (nyordninga)? …

I Krig og Fred 2 Read More »

I krig og fred

I samband med dei årlege forskingsdagane, og i samarbeid med Høgskulen i Volda, byd Senioruniversitetet inn til ein open kveld med professor i historie, Arnljot Løseth. Han vil halde eit fordrag med tittelen «Frå krig og okkupasjon til fredsår. Sunnmøre – og ei bygd (Ulstein) – gjennom eit tiår (1940 – 1950)». Temamøtet vert halde torsdag 30. september kl. 19 på Aktivitetshuset Vikholmen.

Om mat og makt

I overkant av 30 interesserte møtte fram til foredraget med agronom, forfattar og samfunnsdebattant Siri Helle, torsdag 26. august. Siri Helle snakka om mat og makt. Ho peika på korleis dei tre største daglegvarekonserna, Norgesgruppen, Coop og Rema, i omfattande grad kan diktere kva varer me finn i daglegvarebutikken – og kva varer me ikkje finn der.

Sviktande likestilling

Eldre menn er mindre kronisk sjuke, betre sikra økonomisk og vert bedre tekne i vare av samfunnet enn kvinner. Også i Noreg vert menn favoriserte. Verda er langt frå likestilt, og kjønnsskilnader i ulike samfunn gjer at menn vert favoriserte framfor kvinner også i alderdommen, konkluderer ein internasjonal analyse.

Siri Helle til Senioruniversitetet

26. august vitjar Siri Helle Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid for å snakke om ernæring og kjedemakt. Forbrukarmakt, seier ein gjerne. Men kva avgjer eigentleg kva varer me tek med oss heim frå butikken? På kva måte styrer dei store kjedene og konserna kva me plukkar ned frå hyllene? Og kva slags aktørar legg premissane for den norske matpolitiske debatten? Siri Helle er også fast skribent i Dag og Tid.