admin

Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid har eit medlemstilbud med variert program retta mot samfunnsengasjerte vaksne. Formålet vårt er å gje seniorar høve til å auke kunnskapen sin om emner dei er interesserte i gjennom forelesningar, foredrag, studieringar, sosiale aktivitetar, med meir.

Årsmøte med kultur og vitskap

Senioruniversitet i Ulstein og Hareid heldt årsmøte 12. mars 2024. Fleire konkurrerande tilskipingar denne dagen, førte til at berre 15-20 medlemer møtte fram. Før årsmøtet tok til var det underhaldning og foredrag. Fyrst i elden var Odd Goksøyr med diktlesing og visesong. Han framførte eigenomsette verk av poeten Robert Bly og poetane/musikarane Leonard Cohen og …

Årsmøte med kultur og vitskap Read More »

Fornybar energi

På den opne delen av årsmøtet til Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid, på kveldstid tysdag 12. mars på Aktivitetshuset Vikholmen, vil dagleg leiar Harald Nordal i Hyperthermics fortelje om selskapet, biologien og teknologien som ligg til grunn for selskapet, og om korleis Hyperthermics vil bidrage til ei berekraftig utvikling. Selskapet har hovudkontor i Ulsteinvik. Denne …

Fornybar energi Read More »

Ei verd i krise

Senioruniversitetet har gjort eit skup av dei sjeldne. Nestoren mellom norske diplomatar, Kai Eide, kjem til Ulsteinvik for å snakke om Ei verd i krise, om lagnaden til dei internasjonale avtalane for gjensidig tryggleik mellom statar han har vore med på å byggje opp. Ein internasjonal rettsorden som no vert truga frå fleire kantar. Møtet …

Ei verd i krise Read More »

Algoritmane styrer oss

Det vart ein mykje spanande og interessant kveld for dei meir enn 60 som møtte fram for å høyre professor Siv Måseidvåg Gamlem ved Høgskulen i Volda snakke om Kunstig Intelligens, forkorta til KI eller AI. Professoren arbeider ved Pedagogisk institutt med undervisning og forsking, og sjeldan har me fått høyre ein så glitrande pedagog …

Algoritmane styrer oss Read More »

Kunstig Intelligens

Senioruniversitet i Ulstein og Hareid byr inn til nytt temamøte, denne gongen om kunstig intelligens. Det er professor Siv Måseidvåg Gamlem ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda som vil orientere om dette emnet. Møtet, som er ope for alle, vert halde i Aktivitetshuset Vikholmen torsdag 28. september kl. 19. Kunstig intelligens har på …

Kunstig Intelligens Read More »

Kjernekraft – frå frykt til fakta

Temamøtet 24. august med føredrag av Bjarne Hellesøe frå organisasjonen Klimavenner for kjernekraft samla eit 40-tals interesserte på Aktivitetshuset, trass i at det var ein av dei vakraste og mildaste augustkveldane me kan oppleve på våre kantar. Med støtte i ein fyldig visuell presentasjon gjekk Hellesøe igjennom ei rekkje fakta når det gjeld moderne kjernekraft …

Kjernekraft – frå frykt til fakta Read More »

Er kjernekraft klimavenleg?

Senioruniversitetet er i gang med eit nytt semester, og opnar med eit temamøte om kjernekraft. Temamøtet vert halde på Aktivitetshuset Vikholmen torsdag 24. august kl. 19:00. Kjernekraft er ei energikjelde som har fått ny aktualitet siste åra som eit svar på auka etterspurnad etter utsleppsfri energi  verda over. Mange land satsar igjen på kjernekraft med …

Er kjernekraft klimavenleg? Read More »

Det nye Korstoget

På sjølve dagen då Russland feirar Sovjet-Unionen sin siger over Hitler-Tyskland, 9. mai, vitja Helge Simonnes Senioruniversitetet med foredraget Putins hellige Krig. Det vart ein forvitneleg kveld for dei om lag 50 som hadde møtt fram. Simonnes byrja med å gi eit oversyn over dei høgreradikale rørslene sin framgang både i Europa og Amerika, særleg …

Det nye Korstoget Read More »

Putins heilage krig

Tysdag 9. mai kl. 19:00 byr Senioruniversitet i Ulstein og Hareid inn til temamøte med Helge Simonnes, opphavleg vanylving og tidlegare redaktør i Vårt Land. Temaet er Putins krig mot Ukraina med bakgrunn i den nye boka til Simonnes. Møtet er ope for alle interesserte og vert halde i Aktivitetshuset Vikholmen. Inngangspengar kr. 100,- og …

Putins heilage krig Read More »

Vinn, vinn og vinn

Eit 50-tals medlemer og andre interesserte møtte fram for å høyre Brian Tsuyoshi Takeda sitt føredrag om selskapet Urchinomics, som han er gründer for. Møtelyden fekk ei oppleving den einskilde seint vil gløyme. Brian synte seg å vere ein eksepsjonelt dyktig pedagog og formidlar, og det han fortalde om dette eventyret gav fleire av oss …

Vinn, vinn og vinn Read More »