PÅFYLL I KVARDAGEN

Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid

Vi har eit medlemstilbod med variert program retta mot samfunnsengasjerte vaksne. Formålet vårt er å gje seniorar høve til å auke kunnskapen sin om emne dei er interesserte i gjennom forelesningar, foredrag, studieringar, sosiale aktivitetar, med meir.

Aktuelt

Under kan du lese siste nytt frå Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Klikk på knappen for tilgang til fleire artiklar og for å søke etter bestemte tema i arkivet vårt.

En gamlings tanker om aldring

Den pensjonerte lektoren Hogne Vndenes går i rette med Åsa Linderborgs kronikk om aldring. På NRK Ytring skriv han mellom anna: Aldringen er ikke en sykdom, den er en…
Les meir

Avansert koketteri

Åsa Linderborg får svar frå Ingeborg Moræus Hansen i abc-nyheter (klikk på raud skrift). Ho skriv mellom anna: Den ytringen fra Åsa Linderborg er en hån mot alderdommen,…
Les meir

Skamma over ansiktet

Det går ein debatt i nettavisene om aldring nett no. Den svenske journalisten Åsa Linderborg starta debatten med eit innlegg på NRK Ytring. Ho har fått fleire svar,…
Les meir

Fellesskap i lesegruppe

Medan pandemien herja, vart eit lite jubileum gløymd. Då Senioruniversitet vart etablert 28. januar 2005, kom den første studiegruppa like i kjølvatnet. Gruppa samla seg allereie 15. februar…
Les meir

Bokvennen

Lesarar av Dag og Tid  vert om lag kvar veke minte på at vi har ein litterat i kommunen, der han anten vert trekt ut som vinnar eller…
Les meir

Vervekampanje med gilde premiar

I Senioruniversitetet ynskjer me oss fleire medlemar. I eine enden fell dei eldste medlemane våre frå av naturlege årsaker, i hin enden krev det aktivitet og informasjon for…
Les meir

Vil du vere med i Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid?