PÅFYLL I KVARDAGEN

Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid

Vi har eit medlemstilbod med variert program retta mot samfunnsengasjerte vaksne. Formålet vårt er å gje seniorar høve til å auke kunnskapen sin om emne dei er interesserte i gjennom forelesningar, foredrag, studieringar, sosiale aktivitetar, med meir.

Aktuelt

Under kan du lese siste nytt frå Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Klikk på knappen for tilgang til fleire artiklar og for å søke etter bestemte tema i arkivet vårt.

Debattfilm: Et glass til

Sjøborg kino syner onsdag 5. okt. kl. 18.00 reprise på den danske filmen Druk. Den norske tittelen er Et glass til.  Filmen er framifrå som utgangspunkt for samtalar i…
Les meir

– Hent Bokja!

er ei utsegn som ofte fell kring bordet i oppheta diskusjonar ved ulike små og større familiesamkomer. Bokja er sjølvsagt Sverre Bjåstad si fyrste slektsbok frå 1987. Torsdag…
Les meir

Næringslivet satsar grønt

Eit 40-tals personar møtte fram på Senioruniversitet sitt temamøte med Kjersti Kleven. Tema for møtet var «Det grøne skiftet i næringslivet langs kysten». Kjersti Kleven innleidde med å…
Les meir

Grøn bylgje langs kysten

Torsdag 25. august opnar Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid haustsemesteret med eit ope temamøte på Vikholmen Aktivitetshus med eit foredrag av Kjersti Kleven, der ho stiller fylgjande spørsmål:…
Les meir

Ei tid var …

Torsdag 5. mai vert det nytt, ope temamøte i Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Denne gongen vil Asle Geir Widnes Johansen halde eit foredrag om det å skrive…
Les meir

Hannelore Måseide om Trossamfunnsloven

I overkant av 20 interesserte møtte fram til det opne temamøtet i Senioruniversitetet 31. mars 22, der Hannelore Måseide greidde ut om overgangen frå Kirkeloven til Trossamfunnsloven, den…
Les meir

Vil du vere med i Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid?