Datatreffet

Digital problemløysing for seniorar

Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid arrangerer kurs på Frivilligsentralen i Ulsteinvik kvar måndag kl. 10-12. Du treng ingen kunnskapar om emna på førehand. Vi instruerer kvar einskild utifrå føresetnader, ynskje og behov.

1. E-post – send og tak imot meldingar/foto/dokument etc.  
2. Facebook – sosialt og kontaktskapande plattform mellom slekt og vener.
3. Facetime/Skype – ring og tak imot videosamtaler frå born og barneborn.
4. Nettbank – vert din egen “Banksjef” og unngå gebyr på rekningar etc.
5. Surfe (Google) på internett. Søk og finn kunnskap om kva som helst.

Det er ikkje så vanskeleg som mange trur, så meld deg på uansett alder og kunnskapar.

Einaste kravet er at du må vere/verte medlem av Senioruniversitetet og stille med berbar PC og/eller smarttelefon.

Vel møtt til eit hyggeleg og sosialt datamiljø, det er gratis og er ikkje tidsavgrensa!

Spørsmål/påmelding, ring Sverre Sylte tlf. 90765721