Nytt frå årsmøtet 2022

Torsdag 17. februar heldt Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid årsmøte på Aktivitetshuset Vikholmen i Ulsteinvik.

Seniorforskar Nils-Roar Hareide var invitert til å halde eit foredrag om det grøne skiftet på havet og kysten. Foredraget var forvitneleg med mykje ny kunnskap for dei fleste frammøtte. Nils-Roar Hareide hausta mykje fagnad – med mange spørsmål i frå møtelyden i etterkant. Sjå nærare omtale annan stad på sida.

Årsmøtet var gjennomført i samsvar med vedtektene. Alle vedtaka var samrøystes. Det kan vere verdt å nemne det nye styret:

Ivar Mork, leiar

Andreas Ringstad, kasserar

Voitto Jokinen, dataansvarleg

Ale Måseide, sekretær

Karin Svendsen Holstad, styremedlem

Varamedlemer:

Marit Aarsheim Steinnes

Ragnhild Kriken Garnes

Ruth Bjørndal Nytun

Hallgerd Conradi Andersen hadde bedd om avløysing etter 8 år i styret, og vart heidra for innsatsen med gåvekort og blomar (så nærare omtale ein annan stad på sida). Karin Svendsen Holstad frå Hareid går inn som nytt styremedlem, og me ynskjer henne velkomen til å delta i eit inspirerande arbeid. Valnemnda vil leggje vinn på å betre den ringe kjønnsbalansen i styret til neste år – då fleire av styremedlemene vil vere på val.

Revisor:

Per Øvrelid

Valmnemnd:

Sverre Bjåstad, leiar

Heidi Myklebust

Asle Geir Johansen