Sviktande likestilling

Eldre menn er mindre kronisk sjuke, betre sikra økonomisk og vert bedre tekne i vare av samfunnet enn kvinner. Også i Noreg vert menn favoriserte. Verda er langt frå likestilt, og kjønnsskilnader i ulike samfunn gjer at menn vert favoriserte framfor kvinner også i alderdommen, konkluderer ein internasjonal analyse.