Slåstkjempa Putin

Denne artikkelen gjev eit innblikk i Putin sin bakgrunn som gjengmedlem og slåstkjempe i ungdomsåra. Han vart berga av ein judotrenar og seinare plukka opp av KGB, der han sette seg som mål å verte Russlands James Bond. Forvitneleg lesnad som eit framhald av Erik Sølvberg sitt nylege føredrag om Putins Russland i Senioruniversitetet.