Innkjøp av vendbar tavle

I fjor haust gjekk Senioruniversitetet til innkjøp av ei tavle/whiteboard til å bruke for ymse studiegrupper og kurs. Tavla er vendbar, går på hjul og ein brukar fargetusjar som ein berre kan tørke av etter bruk.

Tavla står i biblioteket, og me har sagt til bibliotekaren Jørn at tavla kan nyttast til alle aktivitetar i biblioteket der det er kjekt å ha ei analog tavle. Tavla vil no framover verte nytta til professor emeritus Atle sine filosofiske likningar og logiske puslespel. Førebels er dette kurset innstilt p.g.a. korona, men Atle kjem sterkt attende. Me vonar oppmøtet vert like godt som i fjor haust, då me var framimot 20 elevar.