Livet som eldre er herleg

Denne artikkelen på nrk.no er litt lang, men vel verdt å lese. Artikkelen stadfestar det me eldre veit, men som dei yngre ikkje kan vite: Livet som eldre er herleg, fullt av romantikk, flørting, reise- og natur- og kulturopplevingar, nye refleksjonar og ny kunnskap.

Og ein har høve til å gi f*** i trivielle bekymringar, kviser, mensen, karriere, lønstrinn, oppseding av born osv. osv. Dersom ein har nokolunde rimeleg helse, vel å merke. Så tak godt vare på helsa så lenge du kan.