Senioruniversitetet med nye kurstilbod

Senioruniversitetet ønskjer å utvide tilbodet til medlemane. Om her melder seg nok interesserte, vil vi starte kurs i slektsgransking, filosofi og russisk.

Senioruniversitetet i Ulstein vart starta i 2005 med det føremål å gje tilbod om kurs til dei over 55 år i Ulstein og Hareid. I tillegg skal dei arrangere opne møter om tema dei trur er interessante.

Senioruniversitetet har i desse åra hatt studiegrupper innafor mange område. Det starta med matematikk, data og litteratur. Her har vore engelsk-, tysk- og kunstgruppe. I dag er her spansk, to litteraturgrupper, to datagrupper og ei bibelgruppe. Tilsaman samlast 58 medlemer ein gong i veka eller kvar 14 dag. Kven som helst kan melde seg på, ein må berre vere medlem av Senioruniversitetet. Nokre grupper samlast på dagtid, andre om kvelden.

For å starte nye kurs treng ein frivillige som vil ta på seg denne oppgåva. Voitto Jokinen har sagt seg villig til å lære frå seg korleis ein går fram for å spore opp slekta si. Til dette kurset treng deltakarane ein bærbar pc.

Atle Måseide tek på seg å undervise i filosofi, men korleis han vil legge opp kurset er litt avhengig av kva dei ønskjer dei som melder seg.

Nokre ønskjer å lære russisk. Den oppgåva vil Olga Rybinskaya ta på seg.

For å lodde interessa for desse nye kursa inviterer Senioruniversitetet til eit orienteringsmøte på Reiten 2. juni kl 1900. Dei som vil vere med, må kome denne kvelden, slik at ein kan lodde stemninga og finne ut kva tidspunkt som passer best – dag- eller kveldstid. Interesserte kan også ta kontakt med ein i styret. Kursa vil ikkje starte opp før etter sommarferien.

Senioruniversitetet skulle gjerne ha sett i gang fleire kurs, men ein er avhengig av at nokon vil ta på seg leiaransvaret.

Inga Ishild Hareide