Årsmelding 2015

10 års-jubileet for oppstarten av Senioruniversitetet i Ulstein ble markert i starten av det ordinære årsmøte den 28. januar 2015. 45 fremmøtte medlemmer kunne nyte en minikonsert i en vårlig pyntet kommunestyre sal på Ulstein rådhus som innledning til festligheten. Elever fra Ulstein Kulturskole med lærer ble takket for tonene med blomster og ønsket vel hjem.

Hoved innslaget var ved Ingeborg Hofseth , mangeårig leder helt fra starten av og Ruth Torgersen, sekretær i mange år. I dialogs form tok de to damene medlemmene med seg i en interessant reise fra oppstarten av senioruniversitetet og arbeidet framover i ti år. Stor applaus og velfortjente blomster og gaver ble overrekt av dagens leder Inga I Hareide til damene, for stort arbeid og engasjement i lang tid.

En god kaffepause, der ulike forslag/ideer til nye temamøter for året ble lagt fram. Pausen ble en naturlig overgang til den formelle delen av Årsmøte.

Styret i 2014

Sammensetningen har vært slik etter konstitueringen:

Inga I Hareide              -Leder
Magny Krumsvik        -Nestleder
Marianne Helseth       -Kasserer
Hannelore Måseide    -Sekretær
Aud B Ulstein               -styremedlem

Varamedlemmer
Ingebjørg Eidheim Ulstein
Anne Marie Hopland

Revisor
Borgny Solbakken

Valgnemnd
Rita Lill Myklebust, Anne Karin Dalehamn, Ruth Torgersen

Driftsåret 2015

Følgende studiegrupper har vært i gang
1 Engelskgruppe, som ble avsluttet etter sommeren pga. av liten oppslutning
1 Spanskgruppe
1 Tyskgruppe, som også ble avsluttet til sommeren pga. få som var interessert i å fortsette
2 Datagrupper
2 Litteraturgrupper
1 Kunstgruppe
1 Bibelgruppe, der Atle Hopland har tatt på seg ledervervet.

Lederne av gruppene skal ha stor takk for at senioruniversitetet kan  vise til et relativt høyt aktivitets nivå!

Det er holdt 7 styremøter, derav to forberedelses møter forut for temamøtene. En har behandlet 33 saker i 2015.

Senioruniversitetet Har invitert til 4 temamøter, og 1 opera tur til Nordfjordeid:

1. Samenes historie som urfolk              v/ Journalist   Astrid Tunold
2. Kommunereformen                              v/Rådmannen i Ulstein Einar Aarset
3. Medieskapt frykt                                   v/Høyskolelektor Kristian Fugleseth
4. Gardane i Ulstein                                   v/Lokalhistoriker Johan Ottesen
5. Operatur til Nordfjordeid                      «Maskeballet» av G. Verdi

Turen til Nordfjordeid ble en musikalsk opplevelse. De som i tillegg fikk en gjennomgang av operaen i ord og toner v/ Gunder Runde fikk vel en gjenkjennelse etter som kvelden skred fram!

Julemøtet den 24 november på Sunnmøre Folkehøgskole fikk også dette året god oppslutning. Stein Karstensen, prest i Stranda kommune kåserte om julefeiring under fremmede himmelstrøk. Det ga nok festlyden noe til ettertanke på veien fram mot jul, men han fortalte også mange gode historier som familien hadde opplevd, og som fremkalte både latter og forundring hos medlemmene.  God mat, et godt bordsete i lune omgivelser og et godt kåseri var en fin avslutning på arbeidsåret så langt.

Lederen takket familien Karstensen med blomster og studiegruppelederne med en boksjekk for godt arbeid gjennom 2015.

Senioruniversitetet har en hjemmeside, senioruni-ulstein.no  Den inviteres medlemmene til å bruke.

Forslag/ideer til temamøter/foredragsholdere, eller aktiviteter er flott å få med for styret som arbeidsgrunnlag.

Senioruniversitetet har i dag ca 150 medlemmer.

Hannelore Måseide