Jul i framandt land

Sokneprest i Stranda og tidlegare sjømannsprest, Stein Karstensen er i år gjest under Senioruniversitetet i Ulstein sitt julemøte tysdag 24. november kl. 19.00 på Sunnmøre Folkehøgskule, Varleite.

Karstensen vil fortelje om ymse måtar å feire jul på i forskjellige land, frå Norge, via Holland til Brasil. Han har vore sjømannsprest i Rotterdam og i løpet av åtte år i Brasil arbeidde han fleire stadar, som Santos, Rio de Janeiro og i Brasilia. Han har såleis møtt mange ulike folkegrupper. I fem år arbeidde han blant dei fattige i Brasilia. Der feira dei ei litt annleis jul enn kva vi tenkjer oss. I 1996 flytta han med familien tilbake til Norge, og busette seg i Hjørungavåg der kona hans, Bente Liavåg er frå.

Inga Ishild Hareide