PÅFYLL I KVARDAGEN

Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid

Vi har eit medlemstilbud med variert program retta mot samfunnsengasjerte vaksne. Formålet vårt er å gje seniorar høve til å auke kunnskapen sin om emne dei er interesserte i gjennom forelesningar, foredrag, studieringar, sosiale aktivitetar, med meir.

Aktuelt

Under kan du lese siste nytt frå Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Klikk på knappen for tilgong til fleire artiklar og for å søke etter bestemte tema i arkivet vårt.

Friske og sjølvhjelpte

Eldre fungerer godt i dagliglivet, og er uavhengige ved stadig høyere alder, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Mellom 1995 og 2017 har antall funksjonsfriske leveår for seniorer…
Les meir

Frelse gjennom liding

Professor emeritus og styremedlem i Senioruniversitetet, Atle Måseide, har gjort seg sine eigne refleksjonar etter Putin-møtet: Russland er på mange måtar eit mysterium. Men som dei fleste mysterie…
Les meir
Vladimir Putin var fryktet i skolegården. Kort tid etter tok KGB kontakt. Foto: Ivan Sekretarev / AP/NTB

Slåstkjempa Putin

Denne artikkelen gjev eit innblikk i Putin sin bakgrunn som gjengmedlem og slåstkjempe i ungdomsåra. Han vart berga av ein judotrenar og seinare plukka opp av KGB, der…
Les meir

Putin – ein ny Tsar?

Torsdag 20. mai avslutta Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid vårsemesteret med føredrag om Putins Russland av Erik Sølvberg. Nærare 60 interesserte møtte fram på Aktivitetshuset Vikholmen. Sølvberg innleidde…
Les meir

Putins Russland

Kva vil Putin med Russland? Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid avsluttar vårsemesteret med eit ope temamøte der Russland vert sett på sakskartet. Vi har fått Erik Sølvberg, tidlegare…
Les meir

Årsmøte i Senioruniversitetet

Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid heldt årsmøte på Aktivitetshuset Vikholmen 22. april. Før årsmøtet fekk møtelyden eit tankevekkjande føredrag av kommunikasjonsansvarleg Andrea Øien Sæverud frå SSR. Pedagogisk og…
Les meir

Vil du vere med i Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid?