PÅFYLL I KVARDAGEN

Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid

Vi har eit medlemstilbud med variert program retta mot samfunnsengasjerte vaksne. Formålet vårt er å gje seniorar høve til å auke kunnskapen sin om emne dei er interesserte i gjennom forelesningar, foredrag, studieringar, sosiale aktivitetar, med meir.

Aktuelt

Under kan du lese siste nytt frå Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Klikk på knappen for tilgong til fleire artiklar og for å søke etter bestemte tema i arkivet vårt.

I Krig og Fred 2

Professor Arnljot Løseth skriv fylgjande om innhaldet i foredraget sitt, «Frå krig og okkupasjon til fredsår. Sunnmøre – og ei bygd (Ulstein) – gjennom eit tiår (1940 –…
Les meir

I krig og fred

I samband med dei årlege forskingsdagane, og i samarbeid med Høgskulen i Volda, byd Senioruniversitetet inn til ein open kveld med professor i historie, Arnljot Løseth. Han vil…
Les meir

Om mat og makt

I overkant av 30 interesserte møtte fram til foredraget med agronom, forfattar og samfunnsdebattant Siri Helle, torsdag 26. august. Siri Helle snakka om mat og makt. Ho peika…
Les meir

Sviktande likestilling

Eldre menn er mindre kronisk sjuke, betre sikra økonomisk og vert bedre tekne i vare av samfunnet enn kvinner. Også i Noreg vert menn favoriserte. Verda er langt…
Les meir

Siri Helle til Senioruniversitetet

26. august vitjar Siri Helle Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid for å snakke om ernæring og kjedemakt. Forbrukarmakt, seier ein gjerne. Men kva avgjer eigentleg kva varer me…
Les meir

Friske og sjølvhjelpte

Eldre fungerer godt i dagliglivet, og er uavhengige ved stadig høyere alder, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Mellom 1995 og 2017 har antall funksjonsfriske leveår for seniorer…
Les meir

Vil du vere med i Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid?