PÅFYLL I KVARDAGEN

Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid

Vi har eit medlemstilbud med variert program retta mot samfunnsengasjerte vaksne. Formålet vårt er å gje seniorar høve til å auke kunnskapen sin om emne dei er interesserte i gjennom forelesningar, foredrag, studieringar, sosiale aktivitetar, med meir.

Aktuelt

Under kan du lese siste nytt frå Senioruniversitetet i Ulstein og Hareid. Klikk på knappen for tilgong til fleire artiklar og for å søke etter bestemte tema i arkivet vårt.

Årsmøtet utsett til 22.04.

17. februar forkynte styret i Senioruniversitetet på denne sida at det utsette årsmøtet vert å halde 8. april. Det viser kor lite ein kan spå, særleg om framtida…
Les meir

Livet som eldre er herleg

Denne artikkelen på nrk.no er litt lang, men vel verdt å lese. Artikkelen stadfestar det me eldre veit, men som dei yngre ikkje kan vite: Livet som eldre…
Les meir

Innkjøp av vendbar tavle

I fjor haust gjekk Senioruniversitetet til innkjøp av ei tavle/whiteboard til å bruke for ymse studiegrupper og kurs. Tavla er vendbar, går på hjul og ein brukar fargetusjar…
Les meir

Betre høyrsel enn før

Godt nytt i denne saka publisert på NRK.no! Men vi vil sterkt rå til høyreapparat. Slike apparat er svært avanserte i dag. Ein kan styre ulike innstillingar med…
Les meir

Grip til pennen eller tastaturet

Senioruniversitetet si Facebook-side kan nyttast til meir enn ein informasjonskanal for styret. Sit du med noko du gjerne vil at fleire av oss burde kjenne til, så send…
Les meir

Framveksten av det moderne Ulstein

«Ulstein veks fram» vert lansert i 2021: Prosjektet skal først og fremst handle om framveksten av det moderne Ulstein; frå då kommunen skaut fart og fekk eit markert…
Les meir

Vil du vere med i Senioruniversitetet
i Ulstein og Hareid?